Hingamispraktikate süvagrupp Tartus

Tutvustusõhtud: N 4. september ja N 11. november 18.00-21.00 Tartu kesklinnas
Oodatud nii kogenud hingajad kui esmahuvilised. Kavas on praktiline töö, energeetiline harjutus ja hingamisessioon. Soovijatest moodustatakse kinnine süvagrupp, mis käib koos kuni 20. novembrini. Osalustasu 10 eurot. Registreerumine: virge.kuivjogi@gmail.com.

Hingamispraktikate õhtud: “Mees- ja naisenergia tasakaal”

Toimub 10 korda neljapäeviti 18.sept- 20. nov 2014, kell 18.00-21.00

Süvagrupi eesmärk on läbi kümne erineva nais- ja meesenergia aspekti tasakaalustamise vaadelda oma elu ja õppida, kuidas hoida energia liikumises nii iseendas kui oma igapäevaelus. Igal hingamisõhtul vaadeldatkse süvitsi üht mees- või naisenergia aspekti. Kuidas see väljendub meie elus? Mida on vaja teha, et see toimiks? Lisaks enesevaatlusele on kavas vastavat omadust toetavad energeetilised harjutused ning hingamispraktikad. Tavaliselt läheb inimestel veidi aega, et jõuda probleemide tuumani ja sealt uute lahendusteni ning nende elluviimiseni. Igapäevane tähelepanu hoidmine on oluline. Regulaarne tegevus, just nagu spordiski, annab parima tulemuse.

Spirituaalsete teekondade väljakutseks on haigetsaanud osade eest hoolitsemine, taastamine ja jõudmine täielikku loomejõudu. Kuidas on pakkuda õrna mõistmist ja armastavat tuge iseendale ning lasta särada loomise süütusel, ilul ja mängulustil? Naiselikud omadused nagu intuitsioon, sensitiivsus ja seotuse tajumine saavad  täielikult avalduda kui nad on toetatud mehelike energiate poolt nagu loogika, intellektuaalsus, tegutsemine jne.  Grupp võimaldab nautida nii iseenda kui teiste isikupära ja individuaalsust, samas kogedes ühendatust ja üksolemist. Erinevad praktikad annad võimaluse tundma õppida ka mees- ja naiseenergia poolusi. Mees- ja naisenergia kuuluvad kokku, nad on Ühe kaks aspekti. Tundes ennast mõlemas energias mõnusalt, oled võimeline looma inimestega sügavaid suhteid, samas jäädes iseendaks.

Erinevaid praktikaid õppides, õpetades  ja endaga tööd tehes olen tõdenud, et järgmised asjad on olulised.
Vastutus enda eest.  Ennast vaadeldes võib leida kohti, kus on alateadlik ootus, et keegi midagi minu eest ära teeks või midagi juhtuks, et olukord laheneks.  Samuti püüe elada oma elu läbi teiste, proovides neid aidata või muuta. Julgus võtta vastutus oma vajaduste, soovide ja heaolu eest on eeskujulik samm rahuldustpakkuva elu poole.
Järjepidevus. Kui olukord on nii ebamugav, et enam mööda vaadata ei saa või entusiasm eelmistest läbiminekutest veel kannab, siis lahenduste otsimine enda sees on lihtsam ja motiveeritum. Paraku sügavate ja keeruliste sõlmpunktide lahtiharutamine võib võtta aega ja nõuda kannatlikkust. Olemasolevat olukorda säilitada püüdvate seesmiste kaitsestrateegiate töökindluse murdmine on aja küsimus. Lihtsad seisukorrad muutuvad kergesti, keerulisemad võivad tähendada pikka tööd.
Toetatus. Igaüks liigub oma teel ise, aga väärt teekaaslased saavad olla suureks abiks. Tihti on kasvamises valusaid kohti, millest läbiminekul on toetuse olemasolu tähtis. Üksi võib tähelepanu ja entusiasm raugeda ning tekkida käegalöömistunne. Rühmas saad väärtuslikke peegeldusi oma edusammudele ning lisame tavapärasele enesevaatlusele energeetilise toe, mis aitab tõhusamalt blokeeringuid läbida.

SÜVAGRUPIST SAADAV KASU
Annab oskuse märgata ja muuta oma käitumismustreid
Aitab avastada ja ellu viia oma sisemist potentsiaali
Järjepidevuse hoidmine enesearengus
Toetav õppe- ja kasvukeskkond
Kasvatab loovust, inspiratsiooni ja intuitsiooni
Selgemad mõtted, tunded ja teod
Teadlikumad valikud
Suurem kooskõla oma tegeliku minaga
Rohkem elujõudu ja tundlikkust

Kontakt: Virge Kuivjõgi virge.kuivjogi@gmail.com või 524 0468

Tutvustusõhtutele on oodatud nii kogenud hingajad kui esmahuvilised. Kavas on praktiline töö, energeetiline harjutus ja hingamisessioon. Soovijatest moodustatakse kinnine süvagrupp, mis käib koos kuni 20. novembrini.  Kooskasvamine eeldab turvalist, sügavat ja avatud õhkkonda, mille hoidmiseks on vajalik ühtne grupp ning järjepidev koostöö.

Süvagruppi toimumisaeg:
Toimub 10 korda 18. Septemberist kuni 20. novemberini neljapäeviti kell 18.00-21.00
Tartu kesklinnas

Osalemistasu:
Korraga tasudes 130 eurot või tasuda saab ka 2 korra kaupa, siis on osalustasu 5x 30 eurot.

 

juhendaja: Virge Kuivjõgi
Olen õppinud hingamisterapeudiks ja töötan klientidega 2008. aastast. Viimase kümne aasta jooksul olen õppinud erinevaid teraapiaviise, aga kõige rohkem on mind inspireerinud vabastav hingamine ning teised hingamispraktikad. Tartu Ülikoolis olen lõpetanud suhtekorralduse eriala. Mulle on kõige oluline olla ühenduses sisemise väe ja tarkusega. Püüan innustada inimesi ennast usaldama ja leidma üles oma loomejõud, hingetarkus ja vägi, mis aitavad üle saada haigustest, keerulistest elusituatsioonidest või leida toetuspunkte, kuidas hingeigatsused luua siia maailma. Ma olen tänulik kõikidele teekaaslastele ja õpetajatele!