HINGAMISPRAKTIKATE SÜVAGRUPP KEVAD 2019

10 KORDA

esmaspäeval 1. aprill kuni 10. juuni (va 6.mai) kell 18.15-21.15
Tartu Budakoja saalis, Kastani 42
 

Iga kord on kavas vastavalt teemale lühike loeng, enesevaatlus, harjutused ja hingamissesioon. Kohtumiste vahepeal võib teha igapäevaelu edendavaid harjutusi, tuge lisavad koolitusmaterjalid ja veebikeskkond.

Regulaarne tegevus  nagu spordiski, annab parima tulemuse.

 

PROGRAMM

 

Vabastava hingamise erinevad tehnikad ja teised hingamispraktikad. Kuidas hingamise rütm, sügavus ja pikkus mõjutab seansi käiku ning tulemusi. Kuidas valida hingamispraktikaid vastavalt oma seisundile ja eesmärgile.

 

Kuidas aitavad hingamispraktikad vabastada ebamugavaid emotsioone ja vabaneda igapäevasest stressist? Mis on emotsionaalne kohalolek ja – voolavus. Emotsionaalsed reaktsioonid hingamispraktikate ajal.

 

Kuidas toetada liikumispraktikatega hingamisprotsessi. Soendusharjutused ja kehatöö hingamissesiooni ajal. Sessiooni järgsed maandavad ja tasakaalustavad harjutused. Puudutuste mõju ja nende kasutamine hingamise mõju tõhustamiseks.

 

Heli mõju hingamispraktikate ajal. Hääle kasutamine emotsioonide vabastamiseks, peegeldamiseks ja tasakaalustamiseks hingamispraktikate toetamisel ning energeetilisestöös.

 

Turvalise ruumi loomine ja teadliku toetuse vastuvõtmine ning pakkumine hingamissesiooni ajal. Mis hoiab hingamispraktikad turvalisena ja kuidas selle abil jõuda sügavatesse transformeerivatesse/ tervendavatesse protsessidesse.

 

Hingamissesioonide ajal üleskerkivad emotsionaalsed traumad ja energeetilised tardumused ning blokeeringud. Kuidas aidata end vabanemis- ja tervenemisprotsessides. Kuidas olla teadlikus kontaktis valuga ja mitte põgeneda selle eest. Millised on tüüpilised vältimistaktikad ja alateadlikud vastupanureaktsioonid.

 

Afirmatsioonide ja positiivsete enesesisenduste rakendamine hingamisessioonis. Binnie A. Dansby arhetüüpsed afirmatsioonid. Kuidas leida endale sobivaim sisend ja mil moel hoida seda töötamas ka igapäevaelus.

 

Toetavad ja tervendavad energeetilised reflektsioonid. Peegeldamise põhitõed. Egamugavate tunnete projitseerimine teistele. Samastumine tunnetega.

 

Meditatsioonide kasutamine hingamispraktikate ajal. Kuidas juhendatud meditatsioonid (nt “Sisemine laps”, “Tänulikkus”, “Mees- ja naisenergia tasakaal”) jõustavad ja toovad nähtavale uusi vaatenurki. Kuidas luua endale oma meditatsioon ja kasutada seda hingamissessioonides ning igapäevaselt enda arendamisel või toonuses hoidmiseks.

 

Hingamisprotsessides ja sellele järgnevad transpersonaalsed kogemused ning spirituaalsed sisekaemused. Vaimne avardumine kui kogemuslikprotsess.

 

Vaimsete enesearengu teekondade väljakutseks on eneseteadvustamine ja haigetsaanud osade eest hoolitsemine, taastamine ja jõudmine tagasi täielikku loomejõudu. Pakkuda mõistmist ja armastavat tuge iseendale ning lasta särada loomise süütusel, ilul ja mängulustil. Intuitsioon, sensitiivsus ja seoste tajumine saavad  täielikult avalduda kui nad on toetatud loogika ja intellektuaalsususe poolt.

 

Grupp võimaldab nautida nii iseenda kui teiste isikupära ja individuaalsust, samas kogedes ühendatust ja üksolemist. Erinevad praktikad annad võimaluse tundma õppida oma intuitiivseid võimeid ja võimalusi neid ellurakendada.

 

Erinevaid praktikaid õppides ja  õpetades, et olulised toetuspunktid enesearenguteel on:

Vastutus enda eest.  Ennast vaadeldes võib leida kohti, kus on alateadlik ootus, et keegi midagi minu eest ära teeks või midagi juhtuks, et olukord laheneks.  Samuti püüe elada oma elu läbi teiste, proovides neid aidata või muuta. Julgus võtta vastutus oma vajaduste, soovide ja heaolu eest on eeskujulik samm rahuldustpakkuva elu poole.

 

Järjepidevus. Kui olukord on nii ebamugav, et enam mööda vaadata ei saa või entusiasm eelmistest kordaminekutest veel kannab, siis lahenduste otsimine enda sees on lihtsam ja motiveeritum. Paraku sügavate ja keeruliste teemade lahtiharutamine võib võtta aega ja nõuda kannatlikkust. Alateadlike kaitsestrateegiate töökindluse murdmine on aja küsimus. Lihtsad seisukorrad muutuvad kergesti, keerulisemad võivad tähendada pikka ja kannatlikku tööd.

 

Toetus. Igaüks liigub oma teel ise, aga väärt teekaaslased saavad olla suureks abiks. Tihti on kasvamises kohti, kus toetuse olemasolu tähtis. Üksi võib tähelepanu ja entusiasm raugeda ning tekkida käegalöömistunne. Rühmas saad väärtuslikke peegeldusi oma edusammudele ning lisame tavapärasele enesevaatlusele energeetilise toe, mis aitab tõhusamalt edasiliikuda.

 

Foto-29

 

SÜVAGRUPIST SAADAVA KASU võib jagada kaheks.

Omandad tõhusa praktika. Õpid erinevaid hingamispraktikaid, mida saab edaspidi iseseisvalt enda toetamiseks kasutada. 10 korra teemad katavad kõik olulisi aspekte, mida on tarvis teada hingamispraktikatega tegelemiseks.

 

Teisalt saad iga nädala alguses sõna otseses mõttes hoo sisse, sest hingamispraktikad lihtsalt mõjuvad selliselt. Lisaks kaasuvad hingamisgrupis käimisel ka järgmised hüved:
omandad oskuse märgata ja muuta oma käitumismustreid
järjepidevuse hoidmine enesearengus
toetav õppe- ja kasvukeskkond
suureneb loovus, inspiratsioon ja intuitsioon
selgemad mõtted, tunded ja teod
teadlikumad valikud
suurem kooskõla oma tegelike vajadustega
rohkem elujõudu ja tundlikkust
vaimne kasvamine

 

LOE TAGASISIDET

 

Süvagruppide toimumisaeg:
Toimub 10 korda 

esmaspäeval  1. aprill kuni 10. juuni (va 6.mai) kell 18.15-21.15
Tartu Budakoja saalis

Tartu Budakojas
Kastani 42 (sissepääs kohviku Aparaat kõrval olevast rohelisest uksest, kolmas korrus.)
Auto on võimalik parkida hostel Hekori taha parklasse.

Osalemistasu:
Korraga tasudes 165 eurot või 3 osamakset: 3 x 60 eurot.
tudengitele (kuni 26 aastat) ja pensionäridele:
Korraga tasudes 145 eurot või 4 osamakset: 3 x 55 eurot.

 

REGISTREERU SIIN

 

Foto-17
Kontakt: virge Kuivjõgi: virge.kuivjogi@gmail.com või 524 0468

 

Juhendaja Virge Kuivjõgi:
Viimase kümne aasta jooksul olen õppinud erinevaid tervendusviise. Kõige rohkem on mind ennast toetanud, õpetanud ja lõputult inspireerinud vabastav hingamine ning teised hingamispraktikad.
Õppisin hingamisterapeudiks Algallika hingamistöö koolitusel (3a.) ja Inspiraktiva hingamisterapeutide koolis (2a.) Tartu Ülikoolis olen lõpetanud suhtekorralduse eriala. Terapeuditööga alustasin aastal 2008.

 

Iseäranis on mind paelunud tehnikad ja treeningud, mille eesmärgiks on olla teadlikus ühenduses sisemise väega. Püüan ka oma töös innustada inimesi ennast usaldama ja leidma üles oma loomejõud, hingetarkus ja vägi, mis aitavad üle saada haigustest, keerulistest elusituatsioonidest või leida toetuspunkte, kuidas hingesoovid luua siia maailma.

 

Teen seda hingamisterapeudi töös kui ka korraldan ja vahendan sündmusi, mis mul endal on pannud silma särama ja mida on rõõm teistega jagada (5 rütmi tants, liikumisõpitoad, kontserid, TRE, tantra jne.). Põhiliselt tegutsen Tartus, aga aeg-ajalt teen hingamisgruppe Tallinnas. Individuaalseansse pakun Tartus ja Tallinnas.

 

Vabal ajal armastan sukelduda muusikamaailma või korjata tarkust üles raamatutest ja metsa vahelt. Ma tunnen tänulikkust kõigi oma põnevate õpetajate vastu, olgu need õppejõud, teekaaslased või sisemised väljakutsed!