Vabastav hingamine

kliki pealkirjal 🙂

Vabastav hingamine sobib igas eas inimesele. See on praktiline vahend oma energiataseme tõstmiseks. Vabastavat hingamist on soovitatav teha regulaarselt, et hoida stressitase madalal, meel rõõmsa ja hing kergena. Ent ka ühekordsel praktiseerimisel toob see lõõgastust ja pakub füüsilist ning hingelist rahulolu.

Vabastav hingamine aitab:

  • vabastada emotsionaalseid ja füüsilisi pingeid
  • alandada stressitaset
  • kogeda lõõgastust ja lõdvestust
  • leida endas rõõmu, harmooniat ja tasakaalu
  • teadvustada oma tegelikke vajadusi
  • saada parem kontakt tunnetega
  • tunda loovuse ja loomingulisuse kasvu
  • leida kontakt energiaga oma kehas
  • elada teadlikumalt

Kuidas toimib vabastav hingamine?
Vabastav hingamine on pausideta, ühendatud ja lõdvestunud hingamine toetuses, mille kestel omastab keha tavalisest enam hapnikku, mis omakorda muudab CO2 taset ajus. Sisenetakse ise esilekutsutud muutunud teadvuse seisundisse, kus tekivad füüsilised aistingud, emotsioonid, mälestused jms. Läbi hingamissessiooni hakkab nähtavale tulema, mis hoiab tagasi energia vaba voolamist ja tekitab ebamugavusi igapäevaelus. Hingamine aktiveerib ja suurendab eluenergiat ning see annab võimaluse vabastada, puhastada ja tervendada end.

Elunergia tõus toimib samaaegselt nii füüsilisel, emotsionaalsel, mentaalsel kui ka spirituaasel tasandil. Läbi ühendatud hingamise suurendatakse elujõudu (prana`t, chi`d, ki`d), mis hakkab liikuma. Füüsilises keha võib see ilmeda surinate, lainete, termoefektide jms näol. Emotsionaalselt võivad esile kerkida elunergiat pisendavad mälupildid, mille vaatlemime või taaskogemine vabastab nendesse kinni jäänud energiat. Nii aitab vabastav hingamine puhastada piiravaid arusaamu ja hirme ning vabaneda minevikuharjumustest pehmel viisil. Saab õppida lähenema iseendale andestavalt, armastavalt ja mõistvalt.

Lisaks tervenemisele suurendab hingamisprotsess loovust, hingaja võib kogeda ahhaa-elamusi ning saada sügavaid spirituaalseid ja energeetilisi kogemusi. See on õrn ja turvaline tehnika, mis avab ukse ja toetab meid teekonnal oma tõelise olemuse juurde. Kui seome sügava hingamise keha tajumise, tunnete energia, mõtlemise ja intuitsiooni, saame endas avastada enneteadmata potentsiaale.